Contact WhatsApp

Incheiat intre CRIHAN CONSTRUCT S.R.L. (CUI 23945968) si GEOMETRIC STUDIO SRL (CUI 36930799), fiecare prin reprezentant legal, denumite in continuare „partile” sau, separat, „partea”

Preambul

Partile stabilesc in comun scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal reglementate de GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016). Partile vor fi operatori asociati privind procesarea datelor cu caracter personal in sensul articolului 26 din RGPD. Scopul acestui contract este de a defini conditiile in care vor efectua aceste prelucrari.

Respectarea GDPR

Pentru tratarea datelor cu caracter personal reglementate de prezentul acord, partile se angajeaza sa respecte in totalitate GDPR, care se va aplica in toate circumstantele, in pofida oricarei prevederi contrare.

Caracteristicile prelucrarii datelor cu caracter personal

  • Scopul prelucrarii: raspunsul la cererile clientilor; incheierea contractelor cu clientii; executarea contractelor cu clientii; transmiterea datelor catre autoritati, cand este cazul.
  • Mijloace de prelucrare: manual sau automat
  • Tipuri de date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresa, CI serie, numar, resedinta, date depsre constructie/teren
  • Categorii de persoane vizate: client potentiali; clienti
  • Durata prelucrarii – pana la expirarea prezentului acord
  • Informari pentru persoanele vizate – Persoanele vizate de operatiunile de prelucrare vor primi informatiile solicitate la momentul colectarii datelor (cand datele personale sunt colectate direct de la persoana vizata) sau in termenele cerute atunci cand datele personale nu au fost colectate de la persoana vizata in conformitate cu articolele 12-14 ale GDPR.
  • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate – raspundere – Persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate pot exercita drepturile pe care GDPR le confera cu privire la si impotriva fiecarui operator.
  • Partile desemneaza ca punct de contact pentru persoanele ale caror date sunt prelucrate: CRIHAN CONSTRUCT SRL, e-mail: contact@crihan-construct.ro, Bucureti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 1
  • Informarea persoanelor vizate – acest acord va fi pusa la dispozitia persoanelor vizate pe site-urile apartinand partilor si in scris, la solcitatea unei persoane fizice, la punctul de contact mentionat mai sus.

Acest contract va fi in vigoare pe toata durata prelucrarii datelor cu caracter personal mentionata aici. Acesta va guverna aceasta co-prelucrare inclusiv dupa expirarea sa.

Legea aplicabila

Acest contract este supus legislatiei romane. In cazul litigiilor, partile interesate se vor adresa instantelor competente din Bucuresti.