Contact WhatsApp
 • Un diriginte de santier are dreptul sa desfasoare activitatea de dirigentie de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru persoane fizice sau juridice pentru a asigura calitatea executiei lucrarilor de constructii.
 • Un diriginte de santier are obligatia sa verifice existenta Autorizatiei de Constructie precum si a prevederilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate ;
 • Un diriginte de santier verifica concordanta dintre proiect si Autorizatia de Constructie;
 • Un diriginte de santier se ocupa de preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora catre executantul lucrarii, libere de orice sarcina;
 • Un diriginte de santier participa impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • Un diriginte de santier are obligatia de a studia proiectul, caietele de sarcini si tehnologia de executie pentru a asigura buna executie a lucrarilor;
 • Un diriginte de santier are obligatia sa verifice daca proiectul este semnat si stampilat de catre un verificator de proiecte atestat sau de catre un expert ethnic ( acolo unde este cazul );
 • Un diriginte de santier are obligatia sa verifice existenta Programului de faze emis de Inspectoratul de stat in Constructii;
 • Un diriginte de santier are obligatia sa verifice documentele de calitate pentru materialele puse in opera pe perioada executiei lucrarilor de constructii;
 • Un diriginte de santier va interzice utilizarea de materiale fara agrement tehnic sau a tehnologiilor neomologate;
 • Un diriginte de santier verifica respectarea in detaliu a proiectului pe toata perioada executiei lucrarilor de constructie;
 • Un diriginte de santier participa la fazele determinante date de proiectantul lucrarii prin programul de faze privind calitatea executiei in constructii;
 • Un diriginte de santier asista la prelevarea probelor pe materialele puse in opera : otel beton si beton;
 • Un diriginte de santier informeaza operativ beneficiarul privind eventuale deficiente de ordin calitativ constatate in vederea dispunerii de masuri;
 • Un diriginte de santier informeaza proiectantul cu privire la eventuale neconcordante intre proiect si lucrarile de constructie in vederea dispunerii masurilor necesare;
 • Un diriginte de santier urmareste respectarea si indeplinirea masurilor dispuse de proiectant sau de organelle abilitate in cazul in care exista nerespectari sau omisiuni ale proiectului;
 • Un diriginte de santier preia toate documentele de la constructor si de la proiectant si intocmeste cartea tehnica a constructiei;
 • Un diriginte de santier urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier de pe amplasament si predarea acestuia catre beneficiarul investitiei;
 • Un diriginte de santier urmareste solutionarea eventualelor obiectii cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie;
 • Un diriginte de santier va preda la finalizarea lucrarilor cartea tehnica catre investitor;